"Enter"a basıp içeriğe geçin

Aylar: Haziran 2020

Javascript ile kullanıcının tarayıcıdan çıkış anının yakalanması

Tarayıcının tab sekmesinin kapanması, sayfanın yenilenmesi, sayfanın yönlenmesi ve tarayıcının kapanması gibi işlemleri önceden yakalayan javascript olayının adı “onbeforeunload” bir onay diyalogu açılmasını sağlar. Onay…