"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yazılımda izin yönetimi

Yazılım projeleriniz için hazır bir izin yönetimi örneği. Gerekli olanlar permission ve role isimlerinde tablolar ve bu tabloların içeriği sınıflarda bulunan objelerle oluşturabilirsiniz.

Not: örnekte kullanılan pdo sınıfı için şu yazıyı inceleyebilirsiniz.

Role sınıfımızı oluşturalım öncelikle;

<?php

require ('/pdoConnect/pdoConnect.php');

class roles
{
  private $rolesId;
  private $name;
  private $page;
  private $description;
  private $createDate;
  private $isActive;
  private $isDelete;
  private $createUser;
  private $connect;

  /**
   * @return mixed
   */
  public function getDescription()
  {
    return $this->description;
  }

  /**
   * @param mixed $description
   */
  public function setDescription($description)
  {
    $this->description = $description;
  }

  /**
   * @return mixed
   */
  public function getRolesId()
  {
    return $this->rolesId;
  }

  /**
   * @return mixed
   */
  public function getisDelete()
  {
    return $this->isDelete;
  }

  /**
   * @return mixed
   */
  public function getisActive()
  {
    return $this->isActive;
  }

  /**
   * @return mixed
   */
  public function getCreateUser()
  {
    return $this->createUser;
  }

  /**
   * @return mixed
   */
  public function getCreateDate()
  {
    return $this->createDate;
  }

  /**
   * @return mixed
   */
  public function getName()
  {
    return $this->name;
  }

  /**
   * @return mixed
   */
  public function getPage()
  {
    return $this->page;
  }

  /**
   * @param mixed $rolesId
   */
  public function setRolesId($rolesId)
  {
    $this->rolesId = $rolesId;
  }

  /**
   * @param mixed $isDelete
   */
  public function setIsDelete($isDelete)
  {
    $this->isDelete = $isDelete;
  }

  /**
   * @param mixed $isActive
   */
  public function setIsActive($isActive)
  {
    $this->isActive = $isActive;
  }

  /**
   * @param mixed $createUser
   */
  public function setCreateUser($createUser)
  {
    $this->createUser = $createUser;
  }

  /**
   * @param mixed $createDate
   */
  public function setCreateDate($createDate)
  {
    $this->createDate = $createDate;
  }

  /**
   * @param mixed $name
   */
  public function setName($name)
  {
    $this->name = $name;
  }

  /**
   * @param mixed $page
   */
  public function setPage($page)
  {
    $this->page = $page;
  }

  public function __construct()
  {
    $this->connect = dbConn::getConnection();
  }

  public function addRoles()
  {
    $addRolesSql = "INSERT INTO `roles` (`name`, `page`, `isActive`, `createUser`, `createDate`, `isDelete`, `description`)
    VALUES (:name,:page,:isActive,:createUser,:createDate,:isDelete,:description)";

    $pdo = $this->connect->prepare($addRolesSql);
    /* $pdo->bindParam(':name', $this->getName(), PDO::PARAM_STR);

    * bindParam ile bindValue arasında ki fark bindParam kullanıldığında
    * aldığı parametre execute olmadan önce değiştirilse bu son değişikliği kabul eder.
    * bindValue ise o andaki veriyi kullanır objenin sonradan değişmesi bir şey ifade etmez.
    */

    $pdo->bindValue(':name', $this->getName(), PDO::PARAM_STR);
    $pdo->bindValue(':page', $this->getPage(), PDO::PARAM_INT);
    $pdo->bindValue(':isActive', $this->getisActive(), PDO::PARAM_BOOL);
    $pdo->bindValue(':createUser', $this->getCreateUser(), PDO::PARAM_INT);
    $pdo->bindValue(':createDate', $this->getCreateDate(), PDO::PARAM_STR);
    $pdo->bindValue(':isDelete', $this->getisDelete(), PDO::PARAM_BOOL);
    $pdo->bindValue(':description', $this->getDescription(), PDO::PARAM_STR);

    try {
      // Olası bir hatada işlemi bu noktadan itibaren başa alalım
      $this->connect->beginTransaction();
      $pdo->execute();
      return 100;

    } catch (PDOException $errorInfo) {
      // kayıt oluşturulduysa bunu geri alıyoruz.
      $this->connect->rollBack();
      return $errorInfo->getMessage();
    }

  }

  public function updateRoles()
  {

    $updateRolesSql = "UPDATE `roles` SET `name`=:name,`page`=:page,`isDelete`=:isDelete
    ,`isActive`=:isActive, `description`=:description
    WHERE rolesId=:rolesId LIMIT 1";

    $pdo = $this->connect->prepare($updateRolesSql);
    $pdo->bindValue(':name', $this->getName(), PDO::PARAM_STR);
    $pdo->bindValue(':page', $this->getPage(), PDO::PARAM_INT);
    $pdo->bindValue(':isActive', $this->getisActive(), PDO::PARAM_BOOL);
    $pdo->bindValue(':isDelete', $this->getisDelete(), PDO::PARAM_BOOL);
    $pdo->bindValue(':description', $this->getDescription(), PDO::PARAM_STR);


    try {
      // Olası bir hatada işlemi bu noktadan itibaren başa alalım
      $this->connect->beginTransaction();
      $pdo->execute();
      return 100;

    } catch (PDOException $errorInfo) {
      // kayıt oluşturulduysa bunu geri alıyoruz.
      $this->connect->rollBack();
      return $errorInfo->getMessage();
    }

  }

  public function getRoles()
  {
    $getRolesSql = 'SELECT * FROM `roles` WHERE isActive=:isActive and isDelete=:isDelete';
    $pdo = $this->connect->prepare($getRolesSql);
    $pdo->bindParam(':isActive', $this->getisActive(), PDO::PARAM_BOOL);
    $pdo->bindParam(':isDelete', $this->getisDelete(), PDO::PARAM_BOOL);


    try {

      $pdo->execute();
      $getRolesResult = $pdo->fetchAll();
      $getRolesJsonResult = json_encode($getRolesResult);
      return $getRolesJsonResult;

    } catch (PDOException $errorInfo) {
      return $errorInfo->getMessage();
    }
  }

}

Gerekli açıklamaları incelediyseniz, şimdi Permission sınıfımızı oluşturabiliriz.

<?php

require ('/pdoConnect/pdoConnect.php');

class permission
{

  private $permissionId;
  private $userId;
  private $rolesId;
  private $createDate;
  private $isActive;
  private $isDelete;
  private $createUser;
  private $connect;


  /**
   * @return mixed
   */
  public function getCreateDate()
  {
    return $this->createDate;
  }

  /**
   * @return mixed
   */
  public function getCreateUser()
  {
    return $this->createUser;
  }

  /**
   * @return mixed
   */
  public function getisActive()
  {
    return $this->isActive;
  }

  /**
   * @return mixed
   */
  public function getisDelete()
  {
    return $this->isDelete;
  }

  /**
   * @return mixed
   */
  public function getPermissionId()
  {
    return $this->permissionId;
  }

  /**
   * @return mixed
   */
  public function getRolesId()
  {
    return $this->rolesId;
  }

  /**
   * @return mixed
   */
  public function getUserId()
  {
    return $this->userId;
  }

  /**
   * @param mixed $createDate
   */
  public function setCreateDate($createDate)
  {
    $this->createDate = $createDate;
  }

  /**
   * @param mixed $createUser
   */
  public function setCreateUser($createUser)
  {
    $this->createUser = $createUser;
  }

  /**
   * @param mixed $isActive
   */
  public function setIsActive($isActive)
  {
    $this->isActive = $isActive;
  }

  /**
   * @param mixed $isDelete
   */
  public function setIsDelete($isDelete)
  {
    $this->isDelete = $isDelete;
  }

  /**
   * @param mixed $permissionId
   */
  public function setPermissionId($permissionId)
  {
    $this->permissionId = $permissionId;
  }

  /**
   * @param mixed $rolesId
   */
  public function setRolesId($rolesId)
  {
    $this->rolesId = $rolesId;
  }

  /**
   * @param mixed $userId
   */
  public function setUserId($userId)
  {
    $this->userId = $userId;
  }


  public function __construct()
  {
    $this->connect = dbConn::getConnection();
  }


  public function getPermission()
  {
    $pdo = $this->connect->prepare('SELECT rolesId from permission WHERE userId=:userId and isActive=:isActive and isDelete=:isDelete');
    $pdo->bindValue(':userId', $this->getUserId(), PDO::PARAM_INT);
    $pdo->bindValue(':isActive', $this->getisActive(), PDO::PARAM_BOOL);
    $pdo->bindValue(':isDelete', $this->getisDelete(), PDO::PARAM_BOOL);

    try {
      $pdo->execute();
      while ($row = $pdo->fetch()) {
        $permissinList[] = $row["rolesId"];
      }

    } catch (PDOException $errorInfo) {
      return $errorInfo->getMessage();
    }


    return $permissinList;
  }

  public function addPermission()
  {

    $addPermissionSql = "INSERT INTO `permission` (`rolesId`, `userId`, `isActive`, `createUser`, `createDate`, `isDelete`)
    VALUES (:rolesId,:userId,:isActive,:createUser,:createDate,:isDelete)";

    $pdo = $this->connect->prepare($addPermissionSql);
    $pdo->bindValue(':rolesId', $this->getRolesId(), PDO::PARAM_INT);
    $pdo->bindValue(':userId', $this->getUserId(), PDO::PARAM_INT);
    $pdo->bindValue(':isActive', $this->getisActive(), PDO::PARAM_INT);
    $pdo->bindValue(':createUser', $this->getCreateUser(), PDO::PARAM_INT);
    $pdo->bindValue(':createDate', $this->getCreateDate(), PDO::PARAM_STR);
    $pdo->bindValue(':isDelete', $this->getisDelete(), PDO::PARAM_INT);

    try {
      // Olası bir hatada işlemi bu noktadan itibaren başa alalım
      $this->connect->beginTransaction();
      $pdo->execute();
      return 100;

    } catch (PDOException $errorInfo) {
      // kayıt oluşturulduysa bunu geri alıyoruz.
      $this->connect->rollBack();
      return $errorInfo->getMessage();
    }
  }

  public function updatePermission()
  {
    $updatePermissionSql = "UPDATE `permission` SET `isDelete`=:isDelete ,`isActive`=:isActive WHERE `permissionId` = :permissionId LIMIT 1";

    $pdo = $this->connect->prepare($updatePermissionSql);
    $pdo->bindValue(':isActive', $this->getisActive(), PDO::PARAM_INT);
    $pdo->bindValue(':isDelete', $this->getisDelete(), PDO::PARAM_INT);

    try {
      // Olası bir hatada işleminde bu noktadan itibaren geri alınsın.
      $this->connect->beginTransaction();
      $pdo->execute();
      return 100;

    } catch (PDOException $errorInfo) {
      // güncelleme gerçekleştiyse bunu işlemi geri alıyoruz.
      $this->connect->rollBack();
      return $errorInfo->getMessage();
    }

  }

}

Yeni bir role ekleme örneği yapalım.

<?php
include('roles.php');
$roles = new roles();

$name="userDelete";
$description ="Can this person user delete ?";

/*
veritabanımızda pages diye bir tablo oluşturup projemizde ki 
sayfaları buradan yönetebiliriz.
Bu şekilde kullanmak istemiyorsanız,
roles sınıfımızda kullandığımız page alanını integer'dan 
string ifadeye değiştirmeyi unutmayınız.
*/
$page=20; //20 user sayfamız olsun. bu eylemi hangi sayfada gerçekleştirecek diye düşünebiliriz.
$createUser = 1; // Bu kayıtı oluşturan yetkilinin id numarası.

$nowTime = Date('Y-m-d H:i:s');
$roles->setName($name);
$roles->setIsActive(1);
$roles->setIsDelete(0);
$roles->setDescription($description);
$roles->setPage($page);
$roles->setCreateUser($createUser);
$roles->setCreateDate($nowTime);
$addRole = $roles->addRoles();

if($addRole==100){
 echo 'successfully';
}else {
 echo $addRole;
}

?>

Rolümüzü ekledik şimdi de bu rolü bir kullanıcıya atayalım.

$roleId = 231; //kullanıcıya atayacağımız rolün id numarası.
$userId = 1907; //rolün atanacağı kullanıcının id numarası.

$permission->setRolesId($roleId);
$permission->setIsActive(1);
$permission->setIsDelete(0);
$permission->setUserId($userId);
$permission->setCreateUser($createUser);
$permission->setCreateDate($nowTime);
$addPermission = $permission->addPermission();

if($addPermission==100){
 echo 'successfully';
}else {
 echo $addPermission;
}

Son olarakta bu izinleri nasıl kontrol edeceğimize bakalım. Öncelikle kontrolü sağlayacak ve sürekli ulaşabileceğimiz bir fonksiyon yazalım.

function checkPermission($roleId, $userId){
 /*
 Her seferinde veritabanına gidip kontrol etmesini engellemek için, 
üye login alanında izinleri bir session arrayinde tutabilirsiniz.
Böylelikle fonksiyona sadece $roleId objesini tanımlayıp
$permission->getPermission() yerine oluşturduğumuz session 
array objesini yerleştirebilirsiniz.

 Aşağıda her seferinde veritabanına giden örneği bulunmakta.
 */
  $permission->setUserId($userId);
  $permission->setIsActive(1);
  $permission->setIsDelete(0);
  $permission->setRolesId($roleId);

  if (in_array($this->getRolesId(), $permission->getPermission())) {
    return true;
  } else {
    return false;
  }
}

Fonksiyonumuzu da hazırladıktan sonra geriye bir tek kullanıcı bu izine sahip mi kontrol etmek kalıyor.

// örnek kullanım:
if(checkPermission(231, 1907)){
 echo 'so secret content.';
}else {
 echo 'gesi baglarinda dolaniyorum.';
}

mutluluk sizinle olsun.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.