"Enter"a basıp içeriğe geçin

Datatable ajax ile listeleme ve excel çıktısı alma

Öncelikle datatable‘ın görüntüleneceği sayfamızı hazırlayalım.

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://cdn.datatables.net/1.10.19/js/jquery.dataTables.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://cdn.datatables.net/buttons/1.5.2/js/dataTables.buttons.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://cdn.datatables.net/buttons/1.5.2/js/buttons.flash.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jszip/3.1.3/jszip.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdfmake/0.1.36/pdfmake.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdfmake/0.1.36/vfs_fonts.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://cdn.datatables.net/buttons/1.5.2/js/buttons.html5.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://cdn.datatables.net/buttons/1.5.2/js/buttons.print.min.js" type="text/javascript"></script>

<body class="dt-example">

<table id="dataTable" class="table table-striped table-responsive">
  <thead>
  <tr>
    <th>ID</th>
    <th>Role Name</th>
    <th>Role Description</th>
    <th>User Name</th>
    <th>Create Date</th>
  </tr>
  </thead>
</table>

</body>

  <script type="text/javascript" language="javascript" class="init">

    $(document).ready(function () {

      $('#dataTable').dataTable({
       /*
       aProcessing : datatable oluşturulurken zaman alan veriler için,
       işlem göstergesinin aktif olup olmaması.

       aServerSide : Sunucu tarafı işleme, ajax aracılığıyla veri kaynağı
       sağlamak için izin istenmesi.

       columns: kolonlarımızın sıralaması ve gelen datada ki karşılığı.

       buttons: çıktı alma butonları.
       */
        "aProcessing": true,
        "aServerSide": true,
        "ajax": 'getPermissionData.php',
        "columns": [
          {"data": "permissionId"},
          {"data": "name"},
          {"data": "description"},
          {"data": "userId"},
          {"data": "createDate"}
        ],
        dom: 'Bfrtip',
        buttons: [
        'copy', 'csv', 'excel', 'pdf', 'print'
        ]
      });
    });

  </script>

Görüntülenme sayfamızı oluşturduktan sonra şimdi de datayı sağlayacağımız getPermissionData sayfamızı yazalım.

<?php
require_once ('permission.php');

$permission = new permission_class();

$permission->setIsActive(1);
$permission->setIsDelete(0);

$output['data'] = $permission->getPermissionList();

echo json_encode($output);

?>

Bu permission da neyin nesi diyorsanız eğer sizi şöyle alalım.

permission sınıfımıza getPermissionList isimli yeni bir fonksiyon tanımladık. Onu da beraber inceleyelim.

public function getPermissionList()
  {
    $pdo = $this->connect->prepare('SELECT p.permissionId, r.name, r.description, p.userId, p.createDate from permission p
     LEFT JOIN roles r ON r.rolesId = p.rolesId 
     WHERE p.isActive=:isActive and p.isDelete=:isDelete');
    $pdo->bindValue(':isActive', $this->getisActive(), PDO::PARAM_BOOL);
    $pdo->bindValue(':isDelete', $this->getisDelete(), PDO::PARAM_BOOL);

    try {
      $pdo->execute();
      //datayı işleyeceğimiz bir dizi yaratalım.
      $rows = array();
      while($r = $pdo->fetchObject()){
       //objemizi datamıza işleyelim.
        $rows[] = $r;
      }
      return $rows;

    } catch (PDOException $errorInfo) {
      return $errorInfo->getMessage();
    }

  }

mutluluk sizinle olsun.

Tek Yorum

 1. Selim B. Selim B.

  Merhabalar;
  örnek bir dosya üzerinden bu yöntemi gösterebilir misiniz?
  mysql veritabanında bulunan bir tablodaki kayıtları listeleme yapmak istiyorum ama başaramadım.
  teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.